• zc1

  Profesjonalnie wykonana elewacja z betonu

 • zc2

  Stworzymy wszystko co sobie wymyślisz

 • Nadzorujemy prace na każdym etapie budowy

Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności i Państwa danych osobowych to ważna kwestia, na którą zwracamy uwagę we wszystkich naszych relacjach biznesowych.
Szanujemy poufność Państwa danych osobowych i zawsze działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką prywatności.

 

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PSK BETON Sp. z o.o. Sp.k. , Siennica, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 85, 05-190 Nasielsk wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665836, Regon  368593348, NIP 5311699418 (dalej PSK BETON).

 

1. Zakres niniejszej Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o sposobie, w jaki PSK BETON korzysta z danych osobowych, jakie informacje są zbierane i oceniane o użytkownikach naszych stron, aplikacji online lub naszych platform mobilnych („usługi online”), a następnie wykorzystywane, przekazywane stronom trzecim lub przetwarzane w inny sposób.

 

2. Zbieranie informacji

 

2.1. Dane dostarczane przez Państwa

 

PSK BETON będzie gromadził Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach.
PSK BETON nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
PSK BETON zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.  Jeżeli zajdzie taka konieczność, PSK BETON podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

 

2.2. Automatycznie zbierane dane

 

Ze względu na bezpieczeństwo danych oraz w celu optymalizacji łatwości użytkowania, zbieramy także dane nieosobowe w związku z korzystaniem z naszych usług online. Na przykład, zapisywane są informacje o wykorzystywanej wyszukiwarce internetowej, systemie operacyjnym, nazwie domeny strony odwiedzanej przed wejściem na naszą stronę, liczba wizyt oraz czasie spędzonym na naszej stronie i odwiedzanych konkretnych stronach.
 
Takie automatycznie zbierane dane nie są związane z danymi z innych źródeł. Jednakże, zastrzegamy sobie prawo do retrospektywnej weryfikacji takich danych w przypadku wystąpienia oznak nielegalnego wykorzystania.

 

2.3. Pliki cookie i web beacons

 

Nasze usługi online korzystają z plików cookie i web beacons. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze. Są to niewielkie pliki z ustawieniami konfiguracji, które pomagają nam dostarczać nasze usługi online bardziej przyjazne użytkownikom, sprawniejsze i bezpieczniejsze. Ponadto, pliki cookie służą do realizacji pewnych funkcji użytkownika.
 
Nasze usługi online zazwyczaj korzystają z sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Okazyjnie korzystamy też z trwałych plików cookie, które pozostają na urządzeniu do czasu wygaśnięcia lub ręcznego usunięcia. Te ostatnie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie. Aby uzyskać dane szczegółowe na temat „plików cookie stron trzecich”, tzn. plików cookie zewnętrznych usługodawców jak Google Inc., prosimy zapoznać się z zasadami prywatności tych usługodawców.
 
Można dostosować przeglądarkę lub ustawienia prywatności na urządzeniach w celu uzyskania powiadomienia za każdym razem, kiedy pliki cookie są wysyłane na Państwa urządzenia, aby można było podjąć decyzję o akceptacji lub braku akceptacji plików cookie. Można także wyłączyć akceptowanie plików cookie, jedynie w niektórych przypadkach lub domyślnie, oraz uruchomić automatyczne usuwanie kopii przy każdym zamknięciu przeglądarki. Jednakże, należy pamiętać, że niektóre funkcje naszych usług online mogą nie być w pełni dostępne po dezaktywacji plików cookie.
 
Ponadto, korzystamy z web beacons, nazywanych także page tags, do analizowania skuteczności naszej strony czy naszego newslettera. Na przykład, nasze Newslettery lub maile HTML mogą zawierać web beacon określający, czy e-mail lub linki przekazane e-mailem zostały otwarte. Takie informacje pomagają nam poprawić nasz serwis mailowy i dostosować zawartość do Państwa potrzeb. Usunięcia e-maila usuwa także web beacon. Oczywiście, nasze regularne e-maile tekstowe nie zawierają web beacons.

 

2.4. Analiza sieciowa

 

W celu ciągłej funkcjonalnej optymalizacji i maksymalnego ułatwiania użytkownikom, niektóre z naszych usług online korzystają lub mogą w  przyszłości korzystać z serwisów analizy sieciowej oraz z wtyczek społecznościowych podanych poniżej. Dane wykorzystywane w tym celu są wyłącznie nieosobowe.
 
Google Analytics: Google Analytics of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, korzysta z tzw. plików cookie, tzn. pliki tekstowe zapisane na komputerze w celu wykonania analizy korzystania przez Państwa z naszych usług online. Z zasady, dane o zachowaniu użytkownika zbierane przez pliki cookie są przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uruchomienia anonimizacji IP w usługach online, Google pobierze Państwa skrócony adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do serwera Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora usług online, Google korzysta z informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z usług online, do opracowania raportów na temat tych czynności oraz w celu świadczenia innych usług dla operatora strony w związku z wykorzystywaniem usług online i działalności w Internecie. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Można uniknąć zapisywania plików cookie wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce. Jednakże, w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszych usług online. Ponadto, można zapobiec zapisywaniu danych generowanych przez pliki cookie i ich wykorzystanie przez Google poprzez ściągniecie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Szczegółowe informacje o warunkach korzystania i zasadach prywatności znajdują się pod adresem: www.google.com/analytics/terms/gb.html lub https://www.google.com/policies/.
 
Wtyczki Facebooka („przycisk Udostępnij”): Można rozpoznać wtyczki Facebooka Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA dzięki logo Facebooka lub „przyciskowi Udostępnij”. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Kiedy korzysta się z usług online, wtyczka zapewnia bezpośrednie połączenie między przeglądarką i serwerem Facebook. Tak więc Facebook jest informowany, że korzystają Państwo z naszych usług online z Państwa adresu IP. Kiedy kliknie się na przycisk Udostępnij w Facebooku będąc zalogowanym na swoje konto na Facebooku, można połączyć zawartość naszych usług online ze swoim profilem na Facebooku. Facebook może następnie powiązać korzystanie z naszych usług online z Państwa kontem użytkownika. Chcemy podkreślić, że jako dostawca usług online, nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Facebook. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook wiązał korzystanie z naszych usług online z Państwa kontem na Facebooku, prosimy wylogować się z konta w Facebooku.
 
YouTube: Portal YouTube jest obsługiwany przez Google, tzn. przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy korzystają Państwo z naszych usług online wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i informacje o usługach online, z których Państwo korzystają, są przekazywane do serwera YouTube. Po zalogowaniu się na konto w YouTube, wyrażają Państwo zgodę na powiązanie czynności przeglądania bezpośrednio z profilem osobistym. Można tego uniknąć wylogowując się z konta YouTube. Informacje szczegółowe o wykorzystaniu danych użytkowników przez YouTube znajdują się w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
Twitter: Usługi serwisu Twitter są świadczone przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy korzysta się z funkcji Twittera i „re-tweet”, usługi online, z których Państwo korzystają, są połączone z Państwa kontem Twitter i komunikowane innym użytkownikom. Jednocześnie, dane są przesyłane do Twittera. Chcemy podkreślić, że jako dostawca usług online, nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez Twittera. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności Twittera pod adresem: http://twitter.com/privacy. Można zmienić ustawienia prywatności na koncie Twittera pod adresem: http://twitter.com/account/settings.
 
LinkedIn: Sieć Linkedlin obsługuje LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Kiedy korzystają Państwo z usług online zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że uzyskali Państwo dostęp do naszych usług online z Państwa adresu IP. Kiedy klikną Państwo na przycisk Udostępnij [Polecane]w LinkedIn będąc zalogowanym w LinkedIn, Państwa korzystanie z naszych usług online będzie powiązane z Państwem i Państwa kontem. Chcemy podkreślić, że jako dostawca usług online, nie uzyskujemy informacji o zawartości przesyłanych danych i ich wykorzystaniu przez LinkedIn. Informacje szczegółowe znajdują się w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

3. Wykorzystanie danych osobowych

 

Z zasady, dane osobowe udostępniane przez Państwa są przetwarzane i wykorzystywane przez nas wyłącznie do wskazanych celów.
Obejmują one w szczególności:

 • Realizację, usprawnianie i wspieranie naszych usług online: Powyższe obejmuje analizy danych, określanie trendów wśród użytkowników oraz obliczenia i statystyki wzorców dostępu przez użytkowników.
 • Marketing: Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby marketingowe, takie jak badania, loterie lub inne kampanie reklamowe, jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie wykorzystanie. W takim przypadku Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu , chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów. Państwa zgoda na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych może być wycofana w każdym momencie.
  Szczegóły są podane w punkcie 5.

 • Wysyłka Newslettera: Jeśli wypełnią Państwo formularz sieciowy w celu otrzymywania naszego Newslettera, korzystamy z danych ujawnionych przez Państwa w wyłącznie celu zweryfikowania, że to Państwo są właścicielem wskazanego adresu email i że chcą Państwo otrzymywać Newsletter, do sporządzenia listy mailingowej i do analizowania wykorzystania naszego Newslettera. W takim przypadku Państwa dane będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu subskrypcji, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas w innych celach wyłącznie za Państwa zgodą.

 • Zamawianie raportów lub innych materiałów informacyjnych: W celu zamówienie raportów lub innych materiałów informacyjnych/próbek materiałów od nas, dane osobowe ujawnione przez Państwa będą wykorzystywane wyłącznie przez nas do przetwarzania Państwa zamówienia i będą następnie przechowywane przez maksymalny okres 1 roku od ostatniej wysyłki. W celu realizacji zamówień, możemy korzystać z usług stron trzecich, którym przekazujemy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia. Państwa dane będą wykorzystywane przez nas w innych celach wyłącznie za Państwa zgodą.

 • Korzystanie z formularza kontaktowego: Jeśli korzystają Państwo z formularza kontaktowego w celu zadania pytania, informacje ujawnione przez Państwa w tym formularzu, w tym Państwa dane kontaktowe, są wykorzystywane do przetworzenia zapytania i zapisywane do późniejszego wykorzystania w przypadku kolejnych pytań. Jeśli okaże się to konieczne do przetworzenia Państwa zapytania, możemy też przekazywać Państwa dane osobowe do zaangażowanych stron trzecich. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przetwarzania zapytania i maksymalny okres 1 roku po  zakończeniu przetwarzania, chyba że dłuższy czas przechowywania jest prawnie dopuszczalny z innych powodów.

 • Realizacja i administrowanie umowami: W celu realizacji przychodzących zamówień (zwłaszcza zamówień na materiały), możemy korzystać z usług stron trzecich, którym przekazujemy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji Państwa zamówienia. W związku z takimi transakcjami może być z Państwem nawiązany kontakt w ramach badań zadowolenia klientów lub w celach badań rynkowych.  Jeśli zażądają Państwo, aby nie korzystać z danych do dalszych kontaktów, z pewnością uszanujemy Państwa żądanie.

 • Ochrona praw i mienia: Jeśli uznamy, że prawa i mienie PSK BETON, jej dostawców i klientów lub stron trzecich mogą być narażone możemy wykorzystać i przekazać Państwa dane osobowe w celu ochrony takich praw i/lub takiego mienia. Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia Państwa danych osobowych o ile takie ujawnienie jest wymagane prawem lub orzeczeniem właściwych urzędów, w celu zabezpieczenia właściwego procesu zgodnie z procedurą wskazana na naszych stronach internetowych, oraz w celu ochrony powyższych praw.

 • Czyszczenie i konsolidacja danych: Od czasu do czasu, dane osobowe ujawnione przez Państwa mogą być ponownie sprawdzane w stosunku do lub konsolidowane z (i) danymi w naszych rejestrach (online i offline), (ii) danymi uzyskanymi od poprzednika prawnego, lub (iii) danymi z innych źródeł.

 

Okres przechowywania

 

Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów,
do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

 

4. Przekazywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych

 
W zależności od rodzaju zażądanej interakcji (np. oddzwonienie, złożenie zamówienia, żądanie usług, informacji, itp.), Państwa dane mogą zostać wymienione ze stronami trzecimi zaangażowanymi w realizację zamówienia (np. firmy wysyłkowe, banki, itp.).  Możemy być także zmuszeni ujawnienia danych osobowych w celu spełnienia wymogów prawnych lub wyegzekwowania praw lub umów.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim:  W celu realizacji niektórych zamówień oraz świadczenia pewnych usług, współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi. Tacy usługodawcy mogą wykorzystywać lub przekazywać dane zebrane i przetwarzane przez nas wyłącznie w celu realizacji zleceń złożonych przez PSK BETON, a są to:

 • podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
 • dostawcy usług IT
 • podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji i nośników danych
 • podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
 • podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską, spedycyjną
 • agencje marketingowe

Zgodność z prawem i podobnymi zobowiązaniami: Przekażemy Państwa dane osobowe w celu (i) wdrożenia lub przestrzegania prawa, przepisu, orzeczenia wydanego przez urząd publiczny lub przestrzegania innych środków przymusu, (ii) wykrywania lub zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa, oszustwom lub innym działaniom złośliwym, (iii) ochrony i/lub wdrożenia praw i mienia Spółki lub stron trzecich, i (iv) ochrony praw i bezpieczeństwa osobistego naszych pracowników i stron trzecich.

 

5. Prawo do informacji, prawo do wycofania i usunięcia Państwa danych osobowych

 

Mają Państwo prawo do zażądania pisemnych informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas. Ponadto, w związku z wykorzystaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do urzędu ochrony danych osobowych. Takie żądania oraz wszelkie inne pytania prosimy przesyłać do punktu kontaktowego wskazanego w punkcie 7.
 
Jeśli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, mogą Państwo anulować subskrypcję. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie lub wykorzystywanie Państwa danych, mogą nam Państwo oczywiście przesłać emaila na adres wskazany w punkcie 7.
 

6. Bezpieczeństwo danych

 

PSK BETON stosuje najróżniejsze środki ochrony danych w celu zapewnienia poufności i integralności Państwa danych osobowych. Jednakże, zważywszy na charakter Internetu, chcemy zwrócić uwagę, że mogą występować luki bezpieczeństwa przy przesyłaniu danych przez Internet (np. komunikacja emailowa) i że kompletna ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

 

7. Kontakt

 

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych należy kierować do:
 
PSK BETON Sp. z o.o. Sp. K.
Siennica, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 85,
05-190 Nasielsk, Polska

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

 

9. Aktualizacje

 

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL (http://pskbeton.pl/polityka-prywatnosci) i będą obowiązywać od momentu publikacji.

Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.
Dane osobowe w procesie rekrutacji
Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy jest dla nas szczególnie istotna, dlatego też w trosce o Państwa dane osobowe oraz w celu zapewnienia  zgodnego z prawem rzetelnego, przejrzystego  przetwarzania danych osobowych prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest PSK BETON Sp. z o.o. Sp. K., Siennica, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 85, 05-190 Nasielsk wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000665836, Regon 368593348, NIP 5311699418 (dalej PSK BETON).
 
Informujemy, że dane osobowe podane przez Pana/Panią w odpowiedzi na niniejszą ofertę   pracy (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym) będą przetwarzane w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy jak również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. U. UE L z 2016 119 s.1), czyli w celu:

 • analizy Pani/Pana CV pod kątem ewentualnego zawarcia umowy oraz kontaktu w celu jej zawarcia,
 • przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska jeśli wyraził Pan/Pani na to odrębną zgodę,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

W szczególności możemy przetwarzać podane przez Pana/Panią następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania),  informacje dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również Pana/Pani  wizerunek (w przypadku zamieszczenia zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych).
W przypadku przeprowadzenia testów kompetencyjnych w ramach odrębnej zgody na udział w takich testach przetwarzać możemy także informacje dotyczące Pana/Pani  wiedzy, umiejętności oraz właściwości osobowościowych (np. umiejętności językowe lub predyspozycje do określonego stanowiska).
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji:

 • na stanowisko którego dotyczy oferta  - przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacji na wypadek ewentualnej konieczności powtórzenia procesu rekrutacji jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego,
 • na inne podobne stanowisko przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, na podstawie odrębnej zgody,

W przypadku ewentualnych nieporozumień Pastwa dane osobowe będziemy przechowywać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.
 
Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, prawo do żądania od PSK BETON ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Uprawnienie to możesz zrealizować kontaktując się z nami pisemnie na adres wskazany powyżej  lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych będą:

 • upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy PSK BETON, w szczególności w zakresie świadczenia usług hostingowych, outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń itp.), doradczych (agencje doradztwa personalnego),
 • jak również organy państwowe jeżeli zwrócą się do nas z takim wnioskiem (np. sąd, prokuratura).

Podanie danych jest w pełni dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w rekrutacji.

 

© 2016 PSK Beton.