• zc1

    Profesjonalnie wykonana elewacja z betonu

  • zc2

    Stworzymy wszystko co sobie wymyślisz

  • Nadzorujemy prace na każdym etapie budowy

Technologia

Technologia w betonie architektonicznym jest kluczowym zagadnieniem podczas przygotowywania oraz w trakcie realizacji projektu. Właściwości betonu, jego barwę i trwałość nadają elementom pożądany wygląd. Jednak aby je osiągnąć równie ważne jest poprawne przygotowanie szeregu innych etapów procesu produkcji. Prace nad projektem należy poprzedzić analizą możliwości wykonania zakładanych kształtów elementów z uwzględnieniem samego procesu produkcji, transportu czy montażu na budowie.

Aby otrzymać dobry wyrób finalny, niezbędnym jest rozpoczęcie współpracy na wczesnym etapie projektowania. Naszym zadaniem na tym etapie jest analiza wykonalności założeń przyjętych przez projektantów. To na tym etapie bardzo często decyduje się czy projekt zakończy się sukcesem czy w trakcie realizacji nie będzie trzeba rozwiązywać wielu nieprzewidzianych wcześniej problemów.

Każdy projekt jest inny. Doświadczenie uzyskane w poprzednich projektach jest cenną wskazówką przy ustalaniu technologii wykonania elementów. PSK Beton już na wstępnym etapie realizacji opracowuje zakładową politykę jakości modyfikowaną do konkretnego zadania. Polityka ta jest weryfikowana przez cały okres prac, tak aby uwzględnić w niej wszystkie zauważane niedoskonałości.

Technologia produkcji elementów z betonu architektonicznego jest niezwykle skomplikowaną dziedziną wiedzy. Nie wystarczy poprawnie zaprojektować mieszankę. Mieszanka jest bowiem tak naprawdę tylko i aż wisienką na torcie. To ona decyduje o trwałości elementu, ale jednolitość koloru, dokładność kształtu elementu, występowanie ewentualnych wad, wiąże się z innymi poprawnymi opracowaniami poszczególnych fragmentów technologii produkcji.

Zawsze, każdy uczestnik postępowania inwestycyjnego począwszy od architekta poprzez  wykonawcę, producenta a skończywszy na firmie transportowej musi pamiętać, że  jest częścią skomplikowanego procesu technologicznego. Błędy popełnione na każdym z etapów mogą być nieodwracalne lub bardzo trudne do usunięcia.

PSK Beton, korzystając z dużego doświadczenia, zapewnia naszym kontrahentom opracowanie optymalnej technologii w zakresie całego procesu. Ważne jest też, aby nasza współpraca powinna rozpoczynać się na bardzo wczesnym etapie. Beton architektoniczny nigdy nie będzie standardowym wyrobem budowlanym tak więc i współpraca między naszymi partnerami także nie może być standardowa.

 

 

© 2016 PSK Beton.